De wijk

Centraal in Twente met een prachtig landschap als cadeau. De Bornsche Maten is geen woonwijk zoals alle andere. Wonen in het groen en de bossen op fietstafstand zijn uniek. De wijk zelf is ruim van opzet en kent een enorme variëteit aan woningen. Voor de Bornsche Maten is veel belangstelling, zowel voor de projectbouw als de vrije kavels.

De wijk is opgebouwd uit zevenbuurten met elk een eigen woonsfeer, allen gelegen rondom het centraal gelegen Bornsche Beekpark. In 2006 is gestart met de bouw van de deelgebieden Nieuw Borne en Oost Esch. In 2009 is er een start gemaakt met Tuinstad, waar ruim 200 woningen  zijn opgeleverd. In 2011 is er gestart met Singelwonen, deelplan Wilde Wonen. In Singelwonen zijn ook drie CPO-projecten gerealiseerd met 35 woningen. Een vierde CPO-project met acht woningen is in aanbouw.

In 2013 zijn er weer nieuwe CPO-projecten van start gegaan.