Aanmelden lidmaatschap

Ik meld mij aan als lid van de vereniging Wijkraad Bornsche Maten.

Naam

Soort lidmaatschap
Individueel lidmaatschap (€5,00 per jaar)Gezins lidmaatschap (€7,50 per jaar)

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail-adres

Uw IBAN-nummer

  Door het insturen van dit formulier machtig ik de vereniging doorlopend de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te boeken